Ga naar hoofdinhoud

België verscherpt maatregelen in strijd tegen corona

De Nationale Veiligheidsraad van België neemt een aantal nieuwe coronamaatregelen om de heropleving van het coronavirus aan te pakken. De maatregelen zijn gesplitst in nationale en lokale regels.

Nationale maatregelen

Thuiswerken wordt opnieuw sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent. Als thuiswerken niet kan, dan is de 1,5 meter afstand regel leidend. Als dat ook niet mogelijk is, zijn er andere maatregelen van kracht. In sectorspecifieke gidsen van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn maatregelen daarvoor uitgewerkt, zo blijkt uit de opsomming van de Belgische overheidsmaatregelen.

Winkeliers, handelaars en marktkramers

Een mondmasker is verplicht in de winkels, winkelcentra, winkelstraten en op de markten voor iedereen ouder dan 12 jaar. De regels die eerder golden in winkels, zoals je boodschappen alléén doen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak), worden weer van kracht.

Evenementen

Vanaf eind juli geldt in België bovendien een beperking voor groepsbijeenkomsten. Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten, maar ook recepties met privékarakter, zijn beperkt tot maximaal 10 personen. Daarbij worden kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend.

Een begeleide, georganiseerde activiteit van bijvoorbeeld een club of vereniging mag maximaal 50 personen ontvangen. Een officieel georganiseerd evenement mag maximaal 100 personen binnen en maximaal 200 personen buiten ontvangen. Het dragen van een mondmasker is verplicht op een evenement.

Voorschot

De coronacrisis zorgt voor grote onzekerheid bij de evenementensector. De Belgische overheid heeft besloten voor dit segment een voorschot beschikbaar te stellen. Dit voorschot creëert werkkapitaal voor nieuwe evenementen. Het terugbetaalbaar voorschot bedraagt 60 procent van de totale kosten van het evenement en is beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen. Het voorschot bedraagt minimaal € 25.000 euro en maximaal € 800.000.

De verplichting tot terugbetaling vervalt indien het event niet mag doorgaan omwille van een beslissing van de nationale veiligheidsraad, of de Vlaamse overheid of een provinciale of regionale lockdown, die evenementen verbiedt in het kader van de maatregelen naar aanleiding van Covid-19.

Lokale maatregelen

Heel wat lokale overheden hebben bijkomende maatregelen genomen om de epidemiologische situatie op hun grondgebied aan te pakken. Het gaat meestal om het afbakenen van een publiek druk bezochte plaats waar het dragen van een mondmasker verplicht is. De websites van lokale overheden geven hierover meer informatie.

Antwerpen

In de provincie Antwerpen is de situatie uitzonderlijk. Specifiek voor die provincie zijn dan ook aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 tegen te gaan. In Antwerpen geldt dat iedereen ouder dan 12 jaar in het publiek domein een mondmasker moet dragen. Tussen 23.30 en 06.00 uur geldt er een avondklok: iedereen moet thuis zijn. Noodzakelijke verplaatsingen naar of voor het werk kunnen tijdens die uren wel plaatsvinden.

Antwerpse markten

In de meest getroffen zone worden aanvullende maatregelen genomen, zoals het sluiten van bijvoorbeeld kermissen. Voor markten, met inbegrip van de brocante- of rommelmarkten, gelden dezelfde regels als voor winkels. Marktbezoekers winkelen individueel (of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen of een begeleider wanneer men hulpbehoevend is) en niet langer dan 30 minuten. Kramen die gericht zijn op consumptie ter plaatse zijn verboden.

Lees ook: Euforie bij jaarmarkten en braderieën getemperd