Ga naar hoofdinhoud

BSN in btw-nummer zelfstandigen onwettig

De Belastingdienst heeft geen wettelijke basis om het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken in het btw-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De Belastingdienst moet de geconstateerde overtredingen zo snel mogelijk beëindigen. Gebeurt dat niet, dan kan de AP handhavende maatregelen treffen.

BSN

Het BSN is een wettelijk identificatienummer om de communicatie tussen overheid en burgers te vergemakkelijken. Burgers kunnen met hun BSN bij elk loket van de overheid terecht. Het voordeel van een BSN is dat burgers hun persoonsgegevens niet bij elke overheidsorganisatie steeds opnieuw hoeven aan te leveren.

Identiteitsfraude

Dit maakt het tegelijk kwetsbaar: als het BSN in kwaadwillende handen valt, kan het mogelijk leiden tot identiteitsfraude. Een kwaadwillende kan met de persoonsgegevens van een ander bijvoorbeeld een auto huren en daarmee schade veroorzaken. Zelfstandigen met een eenmanszaak kunnen hun BSN niet beschermen. Zij zijn verplicht hun BSN kenbaar te maken omdat het BSN een onderdeel vormt van hun btw-identificatienummer.

Al meerdere jaren pleiten zzp’ers ervoor om het BSN-nummer uit het btw-nummer te halen om fraude te voorkomen. Kamervragen hierover in 2011, werden destijds beantwoord door te zeggen dat het ondoenlijk was om het systeem te veranderen, dat zou veel te veel tijd en geld kosten.

Onderzoek AP

De AP stelde daarom een eigen onderzoek in. Conclusie is dat er geen wettelijke grondslag bestaat voor het gebruik van het BSN in het btw-nummer. De Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming schrijft namelijk voor dat in een wet expliciet moet zijn opgenomen dat persoonsgegevens voor een bepaald doel verwerkt en gebruikt mogen worden. En dat is volgens de AP hier niet het geval.

Privacyrisico’s

Volgens de AP verzet de Belastingdienst “zich niet principieel” tegen een andere manier van het toekennen van btw-identificatienummers. Wel zou dat voor zowel de Belastingdienst als voor de ondernemers veel tijd en geld gaan kosten. “Dat doet niet af aan de conclusie dat de huidige werkwijze van de Belastingdienst in strijd is met de wet en bovendien als gevolg heeft dat het BSN van zelfstandigen breed wordt verspreid, waardoor zij onnodige privacyrisico’s lopen”, stelt de AP.

Bekijk hier het rapport van de AP.