Ga naar hoofdinhoud

Buitengewone ledenvergadering CVAH op 12 januari

Op verzoek van de Verenigingsraad (VR) heeft het Centraal Bestuur van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel een Buitengewone Ledenvergadering bijeen geroepen. Deze vergadering wordt gehouden op 12 januari 2015 om 14.00 uur in Van der Valk Hotel Hilversum. Alle leden van de CVAH zijn welkom om deze vergadering bij te wonen.

De buitengewone ledenvergadering heeft te maken met het feit dat penningmeester Leen van Popering zich niet verkiesbaar heeft gesteld. Hij heeft al aangekondigd uitgebreid bekend te maken wat zijn beweegredenen zijn.
Dennis Bastiani, namens de Amsterdamse afdeling vertegenwoordiger in de VR, laat in het midden wat de uitkomsten kunnen zijn op 12 januari. ‘We gaan eerst de vergadering maar eens houden. Daarna treden we naar buiten. Dat lijkt me de meest logische weg’, klinkt het diplomatiek. Of de buitengewone vergadering gevolgen gaat hebben voor het bestuur is onduidelijk. Geruchten dat het bestuur inmiddels op non-actief is gesteld, worden door Bastiani ontkend.

Wilde verhalen
Henk Veldhuis, die namens de afdeling Standwerken lid is van de VR, verwacht niet dat het bestuur zal aftreden. ‘Er doen de meest wilde verhalen de ronde, maar een vertrek van het huidige bestuur is niet aan de orde. De VR heeft deze buitengewone ledenvergadering bijeen geroepen om niet te veel tijd te verliezen. We willen graag dat er tijdens de reguliere ledenvergadering, die altijd in maart plaatsvindt in Almelo, een goed onderbouwd financieel plan wordt gepresenteerd. Dan is het fijn als er al in januari een penningmeester als opvolger van Leen van Popering kan worden benoemd. Deze persoon kan dan samen met het bestuur aan de slaag om een gedegen financieel plan te presenteren.’

Openheid
De redactie van MarktVisie krijgt verontruste reacties van leden die vinden dat de buitengewone vergadering nauwelijks is gecommuniceerd. Op de websites die door de CVAH worden beheerd, is slechts summiere informatie te vinden over de inhoud van de vergadering. Ook op Facebook wordt de vergadering vooralsnog niet aangekondigd. ‘Alle leden zijn als het goed is via de afdelingen benaderd’, aldus Bastiani die ieder CVAH-lid van harte uitnodigt om aanwezig te zijn bij de vergadering.