Ga naar hoofdinhoud

CVAH houdt weer jaarlijkse vakdagen

De CVAH gaat in september en oktober weer vijf vakdagen houden voor de ambulante handel. De bedoeling is dat marktkooplieden wederom met collega’s van gedachten gaan wisselen over diverse onderwerpen.

“Het bestuur van de vereniging hecht grote waarde aan de meningen van haar leden. Vorig jaar bleken de vakdagen van grote waarde en ook dit jaar rekent het bestuur weer op uw input”, aldus voorzitter Henk Achterhuis op de website van de stichting. “Zitten we als vereniging nog op de juiste koers, of moeten we op bepaalde punten bijsturen? Belangrijkste onderwerp zal ongetwijfeld de betekenis/toepassing zijn van het ‘schaarse beleid op ieders eigen bedrijf en op ieders eigen markt.’”

Data

Zodra bekend is wanneer en waar de dagen zijn, wordt dit via (social) media bekendgemaakt.