Ga naar hoofdinhoud

CVAH introduceert model-marktverordening

CVAH ontwikkelde een model-marktverordening. Met dit instrument hoopt de branchevereniging gemeenten handvatten te geven voor het opstellen van een eigen actuele verordening die voldoet aan de Dienstenwet. “We hopen hiermee duidelijkheid en uniformiteit te bieden”, aldus CVAH secretaris Martie Bleeker.

model-marktverordening
CVAH heeft een model-marktverordening opgesteld voor gemeenten.

Hulpinstrument

Marktverordeningen leggen de kaders voor de markt(en) in een gemeente vast. Het is een vertaling van wet- en regelgeving naar de dagelijkse praktijk op de markt. Veel marktverordeningen zijn de laatste jaren niet geactualiseerd. Met name de invulling van de in een verordening vermeldde vergunningsduur – een verplichting die voortkomt uit de invoering van de Dienstenwet – , bleek in veel gemeenten een struikelblok.

Met de opgestelde model-marktverordening komt branchevereniging CVAH gemeenten tegemoet. “Het is een hulpinstrument, geen in beton gegoten opzet. Iedere gemeente kan op basis hiervan zijn eigen keuzes maken voor de plaatselijk toepasselijke situatie”, benadrukt CVAH-secretaris Martie Bleeker.

Duidelijkheid

Veel gemeenten hebben de herziening van hun marktverordening uitgesteld in afwachting van besluiten over de schaarse vergunningen en de vergunningsduur. “Nu daarover meer duidelijkheid is, pakken gemeenten de aanpassing alsnog op.”

Begin januari zijn alle gemeenten geïnformeerd over de model-marktverordening. “Die is goed ontvangen. We krijgen regelmatig verzoeken om nog het een en ander toe te lichten of de verordening toe te sturen”, aldus Bleeker.

Leestip:

Dit bericht is gebaseerd op een interview met CVAH-secretaris Martie Bleeker. Het volledige gesprek waarin de model-verordening wordt toegelicht, leest u in Marktvisie nr. 3 (maart 2022).