Ga naar hoofdinhoud

CVAH onderzoekt schaarse vergunningen

De Centrale Vereniging Ambulante Handel (CVAH) is een onderzoek begonnen naar de gevolgen van het beleid rondom schaarse vergunningen. De brancheorganisatie peilt via een enquête onder de leden hoe zij de veranderende regelgeving ervaren. 

Politiek

De enquête is half april onder de leden verspreid. De antwoorden die de CVAH-leden geven, moeten inzicht geven in de hedendaagse praktijk rondom schaarse vergunningen. Hoewel de brancheorganisatie met enige regelmaat verontruste ondernemers spreekt en ook ervaart dat sommige gemeenten niet altijd weten hoe te handelen, blijkt er geen goed beeld van de praktijk van alledag. De enquête moet daarin duidelijkheid geven.

De bedoeling is om de uitkomsten van de enquête te presenteren aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en de Tweede Kamer. “We hopen hiermee de politiek te kunnen overtuigen van het belang van overwogen en evenwichtige wetgeving waarmee de belangen van ambulante ondernemers worden beschermd”, aldus de CVAH.