Ga naar hoofdinhoud

CVAH Vakdagen over toekomst ondernemen op de markt

Schaarse vergunningen, vergrijzing van de branche en bezuinigingen doemen als spookbeelden op, maar tegelijkertijd biedt de veranderende economie nieuwe kansen en uitdagingen. Hoe spelen marktondernemers daarop in? Die vraag ligt voor tijdens de CVAH Vakdagen die dit najaar in het land worden gehouden.

Blik verruimen

“De Vakdagen bieden de ruimte om eens anders naar je werk te kijken”, aldus CVAH-voorzitter Henk Achterhuis. “Bij elkaar komen met je collega’s in een andere omgeving dan de markt, dat is goed voor iedereen. Je verruimt je blik en je kijkt naar je werk vanuit een andere invalshoek. Je hoort hoe je collega’s tegen de problemen aankijken waar jij ook tegen aan loopt. Behalve dat dit interessante visies oplevert, is het ook een moment van verbroedering. Dat is de belangrijke meerwaarde van de Vakdagen.”

Thema’s

Tijdens de vakdagen staan twee thema’s centraal: het beleid met betrekking tot schaarse vergunningen en de toekomst van de ambulante handel. De schaarse vergunningen zijn de CVAH een doorn in het oog met name omdat het erop lijkt dat diverse gemeenten er verschillend mee omgaan. De branchevereniging streeft naar maximale harmonie, zet in op een overgangsregeling en beoogt een vergunningenbeleid met een langere duur (15 à 20 jaar).

De digitalisering heeft volgens de CVAH ook de ambulante handel niet onberoerd gelaten. Het aantal marktondernemers daalt en weinig jongeren lijken interesse te tonen voor het vak. Dit heeft niet alleen effect op het vak als zodanig, maar is ook van invloed op de betekenis van de brancheorganisatie. “Wat willen we als ambulante ondernemers? Willen we goed georganiseerd blijven en vinden we het belangrijk dat er een organisatie is die onze belangen behartigt in de politieke overlegstructuren? Ook dat is onderwerp van gesprek tijdens de vakdagen”, aldus Achterhuis.