Marktverzekering

Beperkte aansprakelijkheidsverzekering van het Arnhems Assurantie Bedrijf

Als u een Totaalabonnement op MarktVisie heeft afgesloten dan is dat inclusief de beperkte aansprakelijkheids-verzekering en bent u ook voordelig collectief verzekerd.

Maar waarvoor bent u eigenlijk verzekerd, en wat als u een schademelding heeft?

De op de markt verplichte (beperkte) aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade aan derden die voortvloeit uit het gebruik van een marktkraam of verkoopwagen zodra deze buiten het verkeer veilig tot stilstand is gebracht. Dat geldt ook tijdens het opbouwen of afbouwen door u of uw medewerkers. Per gebeurtenis is de dekking maximaal € 2.500.000,- voor zaak- en/of personenschade met een maximum van € 5.000.000,- per jaar. Er geldt een eigen risico van € 125,- per aanspraak en het dekkingsgebied is Nederland. De verzekering is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en geeft slechts dekking zolang het abonnementsgeld op MarktVisie is voldaan. Voor de uitgebreide polisvoorwaarden kunt u contact opnemen met onze verzekeringspartner het Arnhems Assurantie Bedrijf B.V.

Volledige aansprakelijkheidsverzekering

Indien u zich uitgebreid wenst te verzekeren tegen schades aan derden is het mogelijk de volledige aansprakelijkheidsverzekering voor marktkooplieden aan te vragen. De beperkte aansprakelijkheidsverzekering komt hierbij te vervallen. De premie voor deze uitgebreide verzekering bedraagt maximaal € 50,- per jaar exclusief kosten en assurantiebelasting. Voor de uitgebreide polisvoorwaarden verwijzen wij u naar de website van het Arnhems Assurantie Bedrijf B.V.

Aanvullende marktverzekeringen

Naast de aansprakelijkheidsverzekering kunt u zichzelf ook verzekeren tegen de meest voorkomende risico’s als markthandelaar. Het Arnhems Assurantie Bedrijf biedt diverse verzekeringen waarbij u zichzelf zo compleet kunt verzekeren als u zelf wenst. Voorbeelden zijn onder andere de inventaris / goederenverzekering, geldverzekering en eigen vervoerverzekering. Voor de uitgebreide premie- en polisvoorwaarden verwijzen wij u naar de website van onze verzekeringspartner:

Arnhem Assurantie Bedrijf B.V. (AAB)
Wichard Pontlaan 1
logo_aabnet6824 GC  Arnhem
Telefoon: 026-3630000

 

www.aabnet.nl
info@aabnet.nl

Schademeldingen uitsluitend opgeven aan het Arnhems Assurantie bedrijf B.V.