Ga naar hoofdinhoud

Marktverzekering

Beperkte aansprakelijkheidsverzekering op de markt

Heeft u al een jaar of langer een Marktvisie Compleetabonnement, dan is dat nog heel 2021 (of tot het einde van uw abonnementsperiode, indien dat eerder is) inclusief een beperkte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Bent u na januari 2021 een nieuw abonnement Marktvisie aangegaan, dan heeft u helaas niet langer voor het abonnement inclusief verzekering kunnen kiezen, omdat de verzekeraar de collectieve verzekering per 2022 heeft beëindigd.

De aansprakelijkheidsverzekering voor op de markt wordt door de meeste gemeentes verplicht gesteld wanneer u met een kraam op de markt staat. Via Marktvisie maakt u tot 2022 gebruik van een voordelige collectieve marktverzekering, waardoor de premie slechts € 29,- per jaar bedraagt. Maar waarvoor bent u dan eigenlijk verzekerd? En wat als u een schademelding heeft?

De beperkte aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade aan derden die voortvloeit uit het gebruik van een marktkraam of verkoopwagen zodra deze buiten het verkeer veilig tot stilstand is gebracht. Dat geldt ook tijdens het opbouwen of afbouwen door u of uw medewerkers.

Per gebeurtenis is de dekking maximaal € 2.500.000,- voor zaak- en/of personenschade met een maximum van € 5.000.000,- per jaar. Er geldt een eigen risico van € 125,- per aanspraak en het dekkingsgebied is Nederland. De marktverzekering is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en geeft slechts dekking zolang het abonnementsgeld op Marktvisie is voldaan. Voor de uitgebreide polisvoorwaarden kunt u contact opnemen met onze verzekeringspartner: het Arnhems Assurantie Bedrijf B.V.

Schademeldingen kunt u uitsluitend opgeven aan het Arnhems Assurantie Bedrijf B.V. Op uw verzekeringspasje vindt u alle benodigde informatie hiervoor.

Volledige aansprakelijkheidsverzekering

Indien u zich uitgebreid wenst te verzekeren tegen schades aan derden, dan is het mogelijk om via AAB een volledige aansprakelijkheidsverzekering voor marktkooplieden aan te vragen. Voor meer informatie hierover, de uitgebreide polisvoorwaarden en een offerte-aanvraagformulier verwijzen wij u naar de website van het Arnhems Assurantie Bedrijf B.V.

Aanvullende marktverzekeringen

Naast de aansprakelijkheidsverzekering kunt u zichzelf ook verzekeren tegen de meest voorkomende risico’s als markthandelaar. Het Arnhems Assurantie Bedrijf biedt diverse verzekeringen waarbij u zichzelf zo compleet kunt verzekeren als u zelf wenst. Voorbeelden zijn onder andere de inventaris / goederenverzekering, geldverzekering en eigen vervoerverzekering. Voor de uitgebreide premie- en polisvoorwaarden verwijzen wij u naar de website van onze verzekeringspartner:

Arnhems Assurantie Bedrijf B.V. (AAB)
Wichard Pontlaan 1
logo Arnhems Assurantie Bedrijf marktverzekering6824 GC  Arnhem
Telefoon: 026-3630000

www.aabnet.nl
info@aabnet.nl

Schademeldingen kunt u uitsluitend opgeven aan het Arnhems Assurantie Bedrijf B.V.

Pechhulp

Ook niet onbelangrijk: zo lang u nog het Marktvisie Compleet jaarabonnement inclusief verzekering heeft, dan kunt u tot het einde van uw abonnementsperiode of tot 1 januari 2022 (welke maar eerst is) ook tegen gereduceerde tarieven gebruik maken van hulp (reparatie en/of berging) bij pech onderweg. Kijk op markt-visie.nl/dienstverlening/pechhulp-voor-onderweg voor meer informatie over deze pechhulp.