Ga naar hoofdinhoud

Hitte-index app

Wie in een gekoelde verkoopwagen staat om zijn waren vers en fris te houden, zal minder last van de hitte hebben dan de marktkoopman/-vrouw die in een kraam staat. Vakbond CNV Vakmensen komt met een hitte-index app.

Warmte-uitslag, hittekramp, hitte-uitputting of hitteberoerte zijn risico’s van werken in de hitte. In de zomerse warmte moet je voorzorgsmaatregelen nemen.

Hitte-index app

De gratis app van CNV Vakmensen toont hoe je ‘cool’ kunt blijven als het ‘bloody hot’ is. De hitte-index app is er ook om werknemer en werkgever te laten zien of de omstandigheden op de eigen locatie in orde zijn. En daarmee is de hitte-index-app een praktisch ijkpunt voor zowel werknemer als werkgever. En niet alleen voor ‘buitenwerkers’. De weersomstandigheden worden op basis van geografische locatie gepresenteerd. Direct is helder of er actueel gevaar dreigt voor de gezondheid. En ook welke maatregelen kunnen worden genomen om dat gevaar uit te bannen.

Hulpmiddel

De gratis app van CNV Vakmensen is op die manier een handig hulpmiddel dat, mede op basis van afspraken in de geldende cao, helder uiteen zet waar rechten en plichten liggen voor werknemer en werkgever. Bij CNV Info komen met grote regelmaat vragen binnen over het werken bij extreme temperaturen.

Ambulante handel

Maar in de ambulante handel zijn heel veel zelfstandig ondernemers actief. Tevens geldt dat je in deze branche niet de werktijden zomaar even kunt aanpassen, want een markt is nu eenmaal gebonden aan een vaste begin- en eindtijd. Een paar vuistregels om koel te blijven als je werkt bij hoge temperaturen, zijn:

  • Drink voldoende water
  • Let op de signalen van je lichaam
  • Eet gekoeld fruit
  • Draag luchtige kleding
  • Draag een pet of hoed
  • Smeer je in
  • Zoek een koele plek in rustigere tijden
  • Leg een koele handdoek in je nek
  • Check de (gevoels)temperatuur

Downloaden

De app kan handig zijn om meer maatregelen te nemen. De mobiele hitte-index-app van CNV Vakmensen is gratis.

Download hier de app voor IOS.

Download hier de app voor Android.