Ga naar hoofdinhoud

Inschrijving tijdelijke staanplaatsen IJburg

Ondernemers die een voedselwagen exploiteren kunnen inschrijven voor een vergunning voor een tijdelijke staanplaats op strand IJburg. De inschrijftermijn loopt nog tot 12 april. Voorwaarde voor vergunning is onder andere een gezond productaanbod en bij voorkeur een emissievrije wagen.

Strandseizoen

Tijdens het strandseizoen van 1 mei tot 1 oktober 2019 zijn er aan het tijdelijke strand IJburg aan de Pampuslaan twee tijdelijke staanplaatsen beschikbaar. Deze plaatsen zijn voorbehouden aan emissievrije voedselwagens. De gemeente Amsterdam heeft besloten dat er onder voorwaarden twee vergunningen worden verleend met ingang van 18 mei 2019, onder voorbehoud dat het strand veilig in gebruik genomen kan worden.

Aanmelden voor een van de twee beschikbare plaatsen kan nog tot 12 april. De bedoeling is om uiterlijk 30 april de ondernemers te selecteren die de plaatsen mogen innemen. Zij kunnen vanaf 18 mei tot het eind van de zomer gebruik maken van de staanplaats.

Locatie

Strandeiland wordt in twee fases ontwikkeld. Voor de 1e fase – het westelijk deel van Strandeiland – wordt 82 hectare zand opgespoten. Het eerste gedeelte van het strand is in de tijdelijke situatie voor het zomerseizoen van 2019 gereed. In de directe omgeving van het tijdelijke strand bevindt zich een Surfcenter en de broedplaats Lolaland met daarin het informatiecentrum van IJburg. Daarnaast is er op het strand een winkeltje voor strandbezoekers. Na het zomerseizoen wordt verder gegaan met de definitieve inrichting van het strand en de omgeving.

De mobiele voedselwagens krijgen op het strand een plek aangewezen die speciaal is ingericht met stelconplaten. Op de locatie is een krachtstroom aansluitpunt beschikbaar. De kosten ten behoeve van het verbruik worden door stadsdeel Oost per kwartaal bij de ondernemer in rekening gebracht. Er is geen watervoorziening aanwezig op de locatie. In de nabije omgeving (op ongeveer 50 meter ) van de voedselwagens is wel een waterpunt. De ondernemer dient zelf te zorgen voor het benodigde (drink)water.

Experiment

Het strand op IJburg is al jaren een belangrijke en aantrekkelijke ontmoetingsplaats waar jong en oud graag tijdens warme dagen vertoeven en recreëren. De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat het eerste gedeelte van het strand in de tijdelijke situatie voor het zomerseizoen van 2019 in gebruik wordt genomen. De toevoeging van twee voedselwagens het tijdelijke strand, zorgt niet alleen voor een smaakvol hapje en drankje direct op het strand, maar ook voor meer beleving, creativiteit en dynamiek, aldus de gemeente.

Gezond en duurzaam

Bij het selecteren van de kandidaten wordt gekeken naar wat er wordt verkocht. Het doel is om een gevarieerd aanbod te krijgen. Verder heeft het stadsdeel een uitdrukkelijke voorkeur voor ondernemers die gezonde voeding verkopen (80% van het aanbod is gezond) zoals in het aanwijzingsbesluit beschreven. “Een ander thema dat een belangrijke rol speelt bij de beoordeling van de aanvragen, is duurzaamheid. Wij selecteren bij voorkeur emissievrije voedselwagens”, aldus de gemeente.

Informatie

Meer informatie over deze standplaatsen en de vergunning is verkrijgbaar op de website van de gemeente Amsterdam. Vergunning is onder voorbehoud van het tijdig voltooien van het strandproject.