Ga naar hoofdinhoud

Kabinet overweegt zzp-pensioenplicht

Het kabinet wil naar een pensioenstelsel waarmee alle werkenden een toereikend pensioen opbouwen, ook zzp’ers en flexwerkers.

In de Perspectiefnota ‘Toekomst Pensioenstelsel’ presenteert het kabinet verschillende mogelijkheden om het stelsel van aanvullende pensioenen beter aan te laten sluiten bij de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw, waarin mensen later met pensioen gaan, vaker van baan veranderen en vaker als zzp’er werken.Pensioen-Large-1024x683

Risico

Bijna alle werknemers bouwen nu – collectief en verplicht – aanvullend pensioen op, maar er zijn groeiende groepen die het risico lopen onvoldoende pensioen op te bouwen: met name flexwerkers en zzp’ers. Het kabinet wil deze mensen stimuleren om voldoende geld opzij te zetten voor hun pensioen om te voorkomen dat zij na pensionering te maken krijgen met een ongewenst grote terugval in hun bestedingen. Dat kan met verschillende maatregelen, oplopend van vrijwillig pensioensparen tot een pensioenplicht.

SER

Na analyse van verschillende nieuwe manieren om aanvullend pensioen op te bouwen, komt het kabinet tot de conclusie dat twee door de SER onderzochte varianten interessant zijn om nader uit te werken: een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling en een ambitieovereenkomst met collectief karakter.

Volgend kabinet

Het idee van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is dat met deze plannen een volgend kabinet goed voorbereid aan de slag kan om in overleg met sociale partners, pensioensector en andere betrokken partijen, het stelsel toekomstbestendig te maken.

Kritisch

Stichting ZZP Nederland, belangenbehartiger voor 40.000 zelfstandigen, is geen voorstander van extra verplichtingen voor zzp’ers. “We moeten zzp’ers niet gaan betuttelen alsof ze werknemer zijn. Zzp’ers hebben zelf gekozen om zaken te doen voor eigen rekening en risico.” Daarnaast is Stichting ZZP Nederland verbaasd over het fenomeen dat overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties willen bepalen wat goed is voor de zelfstandige. “Er wordt meer gesproken over de zelfstandige dan deze te raadplegen over hun wensen.”