Ga naar hoofdinhoud

Kamervragen over heropenen jaarmarkten en braderieën

Kamerlid Joost Eerdmans van JA21 heeft schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken en Klimaat met betrekking tot het openen van jaarmarkten en braderieën.

Zo wil het Kamerlid onder andere weten of de minister bekend is met de CVAH-oproep aan de landelijke politiek om de door hen vertegenwoordigde ondernemingsvorm te schrappen als evenement. Volgens Eerdmans valt het niet uit te leggen dat er wekelijks honderden weekmarkten doorgaan en standwerkers en organisatoren van braderieën en jaarmarkten aan de zijlijn moeten toekijken.

Geen Elton John

Stibesta-voorzitter Benvenido van Schaik, zelf actief als standwerker, sluit zich daarbij aan. “Ik ben geen Elton John of U2, dat soort concerten waar tienduizenden bezoekers op afkomen noem ik een evenement. Je moet ons meer beschouwen als een themamarkt”, stelt Van Schaik

Sinds eind december is Van Schaik daarom in politiek Den Haag actief aan het lobbyen om het standwerken niet langer als evenement aan te merken, maar als markt. “Ik vind het niet langer te verkopen dat een markt in Rotterdam met 350 kramen, en in Den Haag met 400 kramen, wel mag en het standwerken niet. Wij kunnen bovendien uit elkaar gaan staan, terwijl de kramen in Den Haag en Rotterdam veelal aan elkaar geschakeld zijn. De tegenstrijdigheid in het beleid is niet meer uit te leggen.”

Gegijzeld

Het afgelopen jaar liepen de standwerkers ertegenaan dat gemeenten zich verscholen achter ‘Den Haag’. “Wij kregen van geen enkele gemeente een vergunning voor een standwerkersconcours omdat we onder de evenementenregeling vallen, terwijl wij in mijn optiek qua publieksaantallen geen evenement zijn. Zodra het standwerken niet meer als evenement wordt aangemerkt, is het probleem opgelost”, aldus Van Schaik die stelt dat de beroepsgroep wordt gegijzeld door de overheid.

Veilig

Van Schaik heeft hierin dus steun gevonden in de persoon van Joost Eerdmans die verder stelt dat “de markten in de afgelopen jaren hebben aangetoond locaties te zijn die zonder meer als veilig kunnen worden gekenmerkt voor besmettingsgevaar.”

Ondersteuning

Verder pleit Eerdmans ervoor dat met het oog op de aanstaande versoepelingen reeds nu alles in het werk dient te worden gezet om ondernemers die in deze sector actief zijn te steunen in hun bedrijfsvoering.

Tot slot pleit het Kamerlid ervoor dat op korte termijn wordt onderzocht of er voor standwerkers en organisatoren van jaarmarkten een uitzondering kan komen op de lockdown, “omdat ze werkzaam zijn in situaties die behoudens enkele detailverschillen nagenoeg overeenkomen met die waaronder marktkooplieden op de weekmarkt werken.”

In Marktvisie 1 leest u een uitbreid interview met Stibesta-voorzitter Benvenido Van Schaik waarin wordt vooruitgekeken op het nieuwe standwerkersseizoen. Marktvisie verschijnt op dinsdag 1 februari 2022.