Ga naar hoofdinhoud

Klaar voor de privacywet?

Dit jaar, op 25 mei 2018, gaat de nieuwe privacywet in werking: de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bent u al goed voorbereid?

De strengere Europese wet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen. Activiteiten vallen veel sneller onder de privacywet. Naast namen en adressen vallen ook gegevens gekoppeld aan IP-adressen, cookies en dergelijke onder de wet. Ook als u niet weet wie er schuilgaat achter deze gegevens, moet u ze als privacygevoelig behandelen.

Actie

De AVG dwingt ondernemers tot meer actie en maatregelen. De nadruk van de verordening ligt op het aantonen dat u zich aan de wet houdt. De verordening sluit beter aan bij de eisen van de huidige, digitale tijd.

MKB

Volgens MKB Nederland voorziet het midden- en kleinbedrijf moeilijkheden met de implementatie van de nieuwe EU-wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, omdat voor hen onduidelijk is waar ze zich precies aan moeten houden. De werkgeversorganisaties en de Europese MKB-koepel (UEAPME) pleiten ervoor dat de nationale persoonsgegevensautoriteiten nu vooral de focus leggen op het goed informeren van bedrijven en organisaties en niet direct naar sancties grijpen als bedrijven nog niet aan de eisen kunnen voldoen.

Tijdig voorbereiden

De nieuwe Europese wetgeving gaat in per 25 mei 2018. Begin op tijd met voorbereidingen zodat u en uw bedrijf er op tijd klaar voor zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een stappenplan en diverse guidelines gepubliceerd die ondernemers moeten helpen bij de juiste naleving en die bepaalde onderwerpen verduidelijken. Ook de Kamer van Koophandel geeft op haar site tips om tijdig op deze wet in te spelen.