Ga naar hoofdinhoud

Koninklijke CVAH stuurt brandbrief zero-emissie


Koninklijke CVAH heeft samen met de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK), Circuspunt, De Nederlandse Kermis Bond (NKB) en Stichting Rijdende School (SRS) een brandbrief verstuurd over het voorgenomen zero-emissiebeleid naar alle griffies van gemeenten in Nederland.

Kaalslag

De ondertekenaars van de brandbrief vrezen een kaalslag, zo niet het onherroepelijke einde van markten, kermissen en circussen, wanneer de plannen om binnensteden verplicht emissievrij te maken voor marktkooplieden, kermishouders en circusartiesten, daadwerkelijk ten uitvoer worden gebracht. “Vooropgesteld, wij zijn ons er allemaal van bewust dat de hele maatschappij moet bijdragen aan een schoner milieu, voor nu en in de toekomst. Wel zijn wij van mening dat beleid realistisch en haalbaar dient te zijn. Uw voorgestelde beleid betreffende milieuzonering (emissievrije zones) in uw binnenstad /binnenring is dat absoluut niet.”

Investering loont niet

“Aangezien transport niet onze corebusiness is, is investeren voor slechts enkele jaren in kostbare Euro 6 vrachtwagens (aanschaf momenteel tussen de 90.000 á 100.000 euro) een investering die nooit kan worden terugverdiend. Mede omdat we verplicht worden gesteld over slechts enkele jaren al over te stappen op volledig elektrisch. Daarmee behoudt Euro 6 ook niet haar waarde voor de nationale tweedehands markt.”

Beperkte actieradius

De partijen stellen verder dat in de huidige situatie nog amper aanbod bestaat aan elektrische vrachtwagens en bestelbussen. Bovendien is de actieradius (maximale rijafstand bij een volledig geladen accu en bij ideale weersomstandigheden) bij lange na niet toereikend bij regionale reisafstanden. “Lokaal zijn er onvoldoende faciliteiten om tijdig op te kunnen laden. Verschillende energiebedrijven waarschuwen dat de huidige infrastructuur absoluut niet toereikend is om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen.”

Realistisch beleid wenselijk

De partijen, onder wie de CVAH, benadrukken in de brief oog te hebben voor de milieu- en klimaatproblematiek, maar willen wel kunnen participeren in realistisch beleid met haalbare termijnen. “Wij voelen niets voor symboolpolitiek waarbij een ‘schoner milieu’ dient als melkkoe voor hardwerkende en welwillende ondernemers. Want zodra je betaalt en je CO2-uitstoot afkoopt mag je opeens wel weer de binnenstad inrijden.”

De partijen stellen voor om gezamenlijk tot een generieke regeling te komen voor alle voertuigen die binnen de eigen onderneming actief zijn voor het circus-, kermis- en marktbedrijf. Bij voorkeur op landelijk niveau. “Wij denken daarbij aan een administratief werkbare en betaalbare ontheffing, gebaseerd op het reeds bestaande plaatselijke systeem van een parkeerontheffing, daarbij rekening houdend met het tijdelijke karakter van onze aanwezigheid.”