Ga naar hoofdinhoud

Manifest ‘Samen op de bres voor de markt’

De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel heeft een manifest opgesteld dat naar alle gemeenten in Nederland is verstuurd. In dit manifest benadrukt de brancheorganisatie hoe belangrijk de markt in een dorp of stad is.

In het manifest ‘Samen op de bres voor de markt!’ staat het volgende:

“Gemeenten, bestuurders en politici: geef de warenmarkt meer ruimte en aandacht De warenmarkt staat voor grote uitdagingen. De markt heeft een vaste schare aan trouwe fans, maar er zijn ook zorgen om de toekomst. De crisis heeft de markt niet onberoerd gelaten. Veel ondernemers hebben moeite om zich staande te houden en kijken met lede ogen naar de opmars van markthallen. Waarom in een gemeente een foodhal stimuleren, terwijl er al een warenmarkt is? Ook een bron van zorg: markten worden regelmatig verplaatst of afgelast vanwege evenementen. Gemeenten beseffen niet altijd wat dat betekent voor de markt en haar ondernemers. Juist nu gemeenten op zoek zijn naar een impuls voor hun binnensteden en dorpscentra, moeten we de markt koesteren. Met dit manifest willen we u wijzen op het belang van de markt op nationaal, regionaal en lokaal niveau.”

Snekermarkt_algemeen (Large)

Economisch belang

“De markt is van economisch belang én geeft kleur aan steden en dorpen als ontmoetingsplaats De markt is een belangrijk onderdeel van het voorzieningenniveau van steden, dorpen en wijken De markt levert een belangrijke bijdrage aan het functioneren van het winkelapparaat en de horeca De markt stimuleert de werkgelegenheid De markt is laagdrempelig voor startende ondernemers. Wekelijks zijn er 1.000 markten in ons land. De omzet van de markten bedraagt circa 1.6 miljard euro per jaar. Circa 11.000 bedrijven zijn actief op de markten in ons land. Op de markt zijn ongeveer 26.000 medewerkers werkzaam.”

Aandacht

“Alleen al hierom roepen we u op om marktondernemers meer ruimte en aandacht te geven. Daarbij baart vooral het volgende ons zorgen: door het groeiend aantal evenementen op marktpleinen moeten warenmarkten regelmatig verplaatst of verzet worden. Dat is ons een doorn in het oog, niet alleen omdat het funest is voor de continuïteit van de warenmarkt, maar ook omdat een verzette of verplaatste markt aantoonbaar tot wel 50% omzetverlies kan leiden. Gemeenten, bestuurders en politici: steek uw energie liever in de warenmarkt in plaats van de markthalhype. Laat de markt onderdeel zijn van de detailhandelsvisie, op weg naar een vitale toekomst van uw stad of dorp!”

Het manifest ‘Samen op de bres voor de markt!’ is een initiatief van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH). De CVAH nodigt gemeenten, bestuurders en politici uit om te onderschrijven dat de warenmarkt meer ruimte en aandacht verdient voor een vitale toekomst van binnensteden en dorpscentra.