Ga naar hoofdinhoud

Marktondernemers dupe afschaffing dividendbelasting

Belangenorganisaties van speciaalzaken in groenten en fruit (ADN), bloemen en planten (VBW), vis (VNV) en de markthandel (CVAH) trekken aan de bel over de ernstige effecten van de afschaffing van de dividendbelasting.

Volgens deze organisaties worden winkeliers en marktondernemers in groenten en fruit, bloemen en planten, zuivel, brood, vleeswaren, vis en kip, wild en gevogelte geslachtofferd. Zij betalen de rekening van de circa 2 miljard kostende maatregel om dividendbelasting af te schaffen. Slechts enkele grote bedrijven met buitenlandse investeerders profiteren van deze maatregel. Nut en noodzaak is daarom ook niet aangetoond, stellen de organisaties.

Verhoging btw

Door deze maatregel gaat in ieder geval de btw op primaire levensbehoeften van 6 naar 9 procent, een verhoging van 50 procent! Uiteindelijk betaalt de consument deze hogere btw, maar deze verhoging heeft ook sterke maatschappelijke gevolgen. Gezonde producten worden eveneens extra belast. Dit staat haaks op het stimuleren van gezonde voeding, zo laten ADN, VBW, VNV en CVAH in een gezamenlijk persbericht weten.

Ook wordt gevreesd voor de negatieve gevolgen voor en het bestaan van deze speciaalzaken in bepaalde gebieden en daardoor daling van de werkgelegenheid en inkrimping van het voorzieningenniveau. Zeker gezien de mogelijkheid dat de kosten van de afschaffing dividendbelasting verder kunnen oplopen zijn de belangenorganisaties bang dat nog meer maatregelen de speciaalzaken zullen treffen.

De belangenorganisaties doen dan ook een beroep op de regering om af te zien van de voorgenomen afschaffing dividendbelasting en btw-verhoging. De organisaties doen ook een beroep op de leden van de Eerste en Tweede Kamer om de speciaalzaken niet de dupe te laten worden van deze onnodige maatregelen.

Effecten branche bloemen en planten

De belangenorganisaties hebben de handen in elkaar geslagen naar aanleiding van een onderzoek van de Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW). Volgens het onderzoek leidt de btw-verhoging tot een omzetverlies van 52,4 miljoen euro, ruim 6 procent van de totaalomzet in bloemen en planten, een werkgelegenheidsverlies van 415 banen, circa 5 procent van de werkgelegenheid in de branche bloemen en planten, en circa 15 procent van de bloemisten komt in de economische gevarenzone en moet naar verwachting stoppen.
Daartegenover staan extra btw-inkomsten van ruim 21 miljoen euro. In het onderzoek is meegenomen wat de effecten zijn geweest van btw-verhogingen in omringende landen zoals Spanje en Frankrijk op de verkoop van bloemen en planten. En die effecten waren daar fors in negatieve zin.