Ga naar hoofdinhoud

Marktvisie verschijnt op 15 december

De decembereditie van Marktvisie verschijnt op 15 december. In deze uitgave onder andere een interview met organisatiebureau Oost-Groningen en vishandelaar Klaas Heek.

Kalender

Vanzelfsprekend in deze uitgave ook weer de uitgebreide Marktkalender met daarin het volledige overzicht van markten en evenementen voor de komende periode. Net als elk jaar blijkt dat het voor organisatoren lastig is om in de maanden december en januari al een compleet beeld te geven van hun activiteiten. Veel hangt nog af van onderhandelingen en vergunningen. Om het nieuwe jaar van start te kunnen gaan met een zo compleet mogelijk overzicht van de markten van 2016, heeft Eisma Businessmedia, uitgever van Marktvisie, besloten de uitgave van december iets in de tijd te verschuiven, en niet op 1 maar op 15 december te laten verschijnen. De eerste editie van 2016 komt niet op 5 januari, maar verschijnt op 2 februari. De verwachting is dat de meeste organisatoren hun kalender hebben gevuld met markten en evenementen. Vanzelfsprekend is de online marktkalender van Marktvisie op elk moment actueel en biedt een volledig overzicht van alle activiteiten die zijn vastgelegd door organisatoren.

Nieuwsbrief

Voor de optimale nieuwsvoorziening, komt Marktvisie in december met een extra digitale nieuwsbrief, zodat lezers worden geattendeerd op de nieuwste activiteiten. Ook in januari verschijnt zoals gebruikelijk de maandelijkse nieuwsbrief. Mochten de actualiteiten en ontwikkelingen in de markt daartoe aanleiding geven, dan verschijnt ook in het nieuwe jaar een extra nieuwsbrief.