Ga naar hoofdinhoud

Meer ruimte voor straathandel in Den Haag

Er komen meer locaties voor straathandel en kiosken. Ook komt er meer ruimte voor kleine markten in de stad. De regels om een vergunning te krijgen worden duidelijker en simpeler.

Het college wil ondernemers meer ruimte bieden. Dit gebeurt letterlijk op straat. Daarom komt er meer ruimte voor ambulante handel. Dit is de handel buiten de vaste winkels. In het nieuwe beleid komen er meer plaatsen waar dit mag.

Kiosken en standplaaten
De plaatsen moeten wel aan regels voldoen. Veel standplaatsen zijn vaststaande bouwwerken geworden. In de nieuwe situatie moeten de verkooppunten weer echt ambulant (mobiel) worden, zodat na sluitingstijd de buitenruimte weer toegankelijk is voor iedereen. En kiosken moeten van goede kwaliteit zijn en passen in de omgeving.

De gemeente vraagt bestaande ondernemers een keuze te maken tussen een ambulante standplaats of een vaste kiosk. De gemeente ondersteunt en adviseert hen daarin. Om van de ene naar de andere vorm over te gaan, hebben ondernemers 5 jaar de tijd.

Markten
Steeds meer Hagenaars willen verschillende markten. Na de verbetering van de Haagse markt, start de gemeente ook met de verbetering van bestaande buurt- en wijkmarkten. Ook komen er mogelijkheden voor private markten naast de themamarkt in het Zeeheldenkwartier of de Boerenmarkt op de Hofplaats.

Meer groei
De gemeente verwacht dat het nieuwe beleid over de kiosken, standplaatsen en markten zorgt voor meer banen, meer ruimte voor ondernemerschap, meer kwaliteit en meer bezoekers. Nu is al 10% van de totale werkgelegenheid in de Haagse detailhandel buiten de vaste winkels. Daar is nog ruimte voor verdere groei.

Planning
Na de zomer start de gemeente gesprekken met de ondernemers. De gemeente stelt op basis hiervan de nieuwe regels vast. Die gaan dan begin 2016 in.