Ga naar hoofdinhoud

‘Onafhankelijk onderzoek binnen CVAH’

‘Er komt een onafhankelijk onderzoek dat een einde moet maken aan alle geruchten die leven binnen de CVAH.’ Dat is de belangrijkste uitkomst van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van maandag 12 januari. Deze vond plaats op verzoek van de Verenigingsraad. Wat er precies is besproken, blijft binnenskamers. Zowel de Verenigingsraad als het bestuur hult zich in stilzwijgen.

Helderheid
Een summiere toelichting van de afdeling communicatie luidt : ‘De leden, het Centraal Bestuur en de Verenigingsraad zijn het er over eens dat er een intern onderzoek gaat plaats vinden. Het heeft als doel helderheid te verschaffen voor iedereen. De intentie is uitgesproken dat de uitkomsten van dit onderzoek nog tijdens de Algemene Ledenvergadering op 9 maart zal worden gepresenteerd’, zo laat communicatiemedewerker Stefan Kuiper weten. Hij geeft verder aan dat er niet meer informatie is te geven. Desgevraagd laat hij nog wel weten dat het bestuur van de CVAH nog steeds in functie is. ‘Aftreden stond niet ter discussie’, stelt hij.