Ga naar hoofdinhoud

Onderzoek weekmarkt Santhorst

De gemeente Leiderdorp peilt onder haar inwoners de mening naar de weekmarkt aan de Santhorst. Hiermee wil zij onder andere inzicht krijgen in hoe vaak de weekmarkt wordt bezocht, waarom en wat zij graag terug zien op de weekmarkt.

De uitkomsten van de peiling dienen als input om het beleid rond de weekmarkt beter aan te laten sluiten bij de behoeften van inwoners van Leiderdorp.Vraagteken_stock (Large)

Standplaatsen

Naast de vragen over de weekmarkt, worden er ook enkele vragen gesteld over ‘standplaatsen’. Hierbij gaat het om de losse verkoopkramen buiten de weekmarkt om aan bijvoorbeeld de Baanderij en het Statendaalder.

Ideeën

Met deze peiling wil de gemeente achterhalen hoe vaak en waarom inwoners van Leiderdorp de weekmarkt bezoeken en welke ideeën inwoners zelf hebben over de invulling van de weekmarkt in Leiderdorp. Ook als u de weekmarkt niet (regelmatig) bezoekt, wordt u van harte uitgenodigd de vragenlijst in te vullen.

Burgerpanel

Alle inwoners van Leiderdorp kunnen meedoen met het burgerpanel. Op deze wijze krijgt de gemeente inzicht in wat er speelt en wat Leiderdorpers belangrijk vinden. Deze informatie wordt gebruikt bij het vormen van beleid. Klik hier voor meer informatie. Tot en met 11 september kunt u deelnemen aan de peiling over de weekmarkt.