Ga naar hoofdinhoud

Ook markt Eerbeek verzelfstandigt

De gemeente Brummen gaat de warenmarkt in Eerbeek verzelfstandigen. Hiermee voldoet de gemeente aan een verzoek van de marktkooplieden en wordt de markt weer kostendekkend. De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) gaat het proces tot verzelfstandiging begeleiden. Er komt een stichting die de weekmarkt organiseert en beheert. Dit in samenwerking met de marktondernemers, de gevestigde detailhandel en de horeca. De gemeente krijgt een faciliterende rol en stelt de ruimte beschikbaar. De marktmeester kan vertrekken. De marktkooplieden hebben unaniem gekozen voor verzelfstandiging. Eerbeek heeft gekeken naar de markt in Brummen. Deze warenmarkt is al sinds jaar en dag zelfstandig en dat loopt prima, aldus de gemeente. Sinds de verplaatsing naar het Marktplein groeit het aantal kramen alleen maar. De privatisering van de Eerbeekse markt zal de komende maanden verder vorm krijgen.