Ga naar hoofdinhoud

Parkeerdrukmeting: inzicht krijgen in parkeerproblematiek

Op 1 januari 2022 telde Nederland in totaal ongeveer 8 miljoen woningen. De vraag naar woningen is de afgelopen jaren ontzettend hoog, terwijl het aanbod aan beschikbare woningen extreem laag is. Naar voorspellingen, blijft dit woningtekort aanhouden tot 2024 voordat het gestaag afneemt. Dit ernstige tekort zorgt ervoor dat veel groepen binnen Nederland enorm onder druk staan tijdens hun zoektocht naar een woning. 

De verwachting voor 2022 luidt dat het aantal nieuwbouwwoningen in 2022 zal stijgen naar 72.000. Daarnaast worden er, in de loop van het jaar, ook veel andere projecten gerealiseerd, zoals het bouwen van winkels, kantoren en andere voorzieningen. Dit betekent ook dat er meer ruimte vrijgemaakt moet worden voor parkeerplaatsen. Het aantal beschikbare parkeerplaatsen blijkt steeds regelmatiger een probleem te zijn, vooral door het gebrek aan beschikbare ruimte in verband met de doorgaande bouw. 

In sommige gebieden geldt een regeling dat de parkeerdruk niet te hoog mag zijn. De parkeerdruk houdt in dat een bepaald percentage van de beschikbare parkeerplekken in beslag genomen mag zijn. Steeds meer gebieden, zowel woonwijken als industrieterreinen met kantoren, kampen met hetzelfde probleem: er is een tekort aan parkeerplaatsen. Er kan een parkeerdrukmeting uitgevoerd worden om inzicht te krijgen in deze parkeerproblematiek.

Hoe werkt een parkeerdrukmeting?  

Met name gemeenten kunnen baat hebben bij het laten uitvoeren van dit onderzoek. Veel belanghebbenden klagen namelijk dat er in hun straat geen plek is om te kunnen parkeren. Steeds meer gezinnen hebben tegenwoordig twee geldverdieners en als gevolg twee auto’s. Dit kan inderdaad zorgen voor een tekort aan parkeerplekken. Maar toch is er ook regelmatig sprake van foutparkeerders.

De meting wordt uitgevoerd door een professioneel onderzoeksbureau. Tijdens het lopende onderzoek, worden een aantal zaken in kaart gebracht die inzicht kunnen bieden in de parkeerproblemen die zich voordoen binnen een afgebakend gebied. Onderzoekers voeren op diverse tijden van de dag, meerdere malen per week, een meting uit binnen dat gebied. Dit betekent dat koopavonden, vroege ochtenden en weekenden ook meegenomen worden in het onderzoek. 

Er wordt onder andere gemeten hoe lang personen parkeren met behulp van onvolledige kentekenregistratie en wat voor type parkeerders zich in het gebied bevinden. Dit is mogelijk door erachter te komen of de auto een vergunning heeft, of er een kaartje is gekocht om te mogen parkeren of dat de persoon gratis parkeert. Door te achterhalen hoeveel parkeerders er gemiddeld binnen een gebied zijn, kunnen foutparkeerders ook direct gemeten worden.

Een aantal onderdelen dat het onderzoek in kaart kan brengen

Het grote voordeel van het laten uitvoeren van een parkeerdrukmeting, is dat men inzicht krijgt in het parkeergedrag binnen de omgeving. Meerdere onderdelen kunnen in kaart gebracht worden naar aanleiding van de meting. Als gevolg hierop, kan de gemeente gepaste maatregelen nemen met betrekking tot parkeren indien dit nodig blijkt te zijn.

Een meting geeft een inventarisatie van het aantal parkeerplaatsen dat het gebied omvat. Daarnaast wordt de exacte locatie van de problemen bekend. Doordat er bekend is hoeveel parkeerplaatsen er in totaal aanwezig zijn, kan de bezettingsgraad gemeten worden. Uit deze cijfers zal blijken of er een overschot aan parkeerders en een tekort aan beschikbare plekken is. Ook meten onderzoekers wat de parkeerdrukte op diverse tijdstippen en dagen is. 

Additioneel onderzoek

Zoals eerder is aangegeven, kan een gemeente inzicht krijgen wat voor type parkeerders binnen het gebied parkeren. Zijn dit voornamelijk bewoners van de wijk? Mensen die in de buurt werken? Of zijn dit regelmatig winkelbezoekers die ver van het winkelcentrum moeten parkeren omdat daar geen plaats meer is? Dan weet een gemeente direct waar het probleem zich bevindt. Om deze achtergrond te achterhalen, kan een parkeerdrukmeting gecombineerd worden met een additioneel onderzoek in de vorm van een enquête.  

Door een online vragenlijst te publiceren en schriftelijke vragenlijsten in de omgeving uit te delen, kunnen type parkeerders onderscheiden worden. 

Voordelen voor belanghebbenden

Een parkeerdrukmeting wordt doorgaans in gang gezet als gevolg van klachten van belanghebbenden aan de gemeente. Bewoners en bezoekers merken op dat er een ernstig tekort is aan parkeerplekken en wanneer dit probleem voor een langere tijd aanhoudt, komen er logischerwijs vragen binnenstromen.

Wanneer het onderzoek heeft vastgesteld dat er veel foutparkeerders zijn, kunnen er maatregelen genomen worden. Zo kunnen bewoners vaste parkeerplekken krijgen, of kan er meer handhaving worden ingezet die gratis parkeren bestraft. Ook kunnen er, indien mogelijk, meer parkeerplaatsen worden aangelegd in de buurt om de druk te verminderen en parkeren zonder zorgen weer mogelijk te maken.