Ga naar hoofdinhoud

‘Rapport schaarse vergunningen’ in laatste fase

Staatssecretaris Mona Keijzer

De CVAH laat weten dat de vereniging bezig is het onderzoek naar de schaarse vergunningen af te ronden. “We zijn de laatste plooien aan het gladstrijken”, aldus voorzitter Henk Achterhuis.

Half april is er een enquête onder de leden verspreid. De antwoorden die de CVAH-leden geven, moeten inzicht geven in de hedendaagse praktijk rond de schaarse vergunningen. Hoewel de brancheorganisatie met enige regelmaat verontruste ondernemers spreekt en ook ervaart dat sommige gemeenten niet altijd weten hoe te handelen, blijkt er geen goed beeld van de praktijk van alledag.

Zomerreces

De bedoeling was aanvankelijk om voor het politieke zomerreces de uitkomsten van de enquête te presenteren aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, zodat zij het voor kan leggen aan de Tweede Kamer. Hoogstwaarschijnlijk zal dit pas gebeuren na de Haagse zomer. “Zodra het duidelijk is wanneer dit rapport wordt besproken in de Tweede Kamer willen we met een flink aantal collega’s op de publieke tribune plaatsnemen. Al was het maar om nog eens duidelijk te maken hoe belangrijk goede regelgeving is voor onze nabije toekomst en die van jonge startende ondernemers”, aldus Achterhuis in zijn column in De Koopman.