Ga naar hoofdinhoud

Seizoensproducten dragen bij aan duurzame keten

Seizoensproducten dragen volgens Nederlanders meer bij aan duurzaamheid dan kopen van producten met een keurmerk. Dat blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar duurzame voedsel. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders wel eens seizoensproducten koopt.

“Het grootste deel van de bevolking gaat wel bewust om met voedsel en let op de een of andere manier op verduurzaming van het voedselsysteem, maar niet consequent”, concludeert het PBL-onderzoeksteam onder leiding van Trudy Rood. Het terugdringen van voedselverspilling draagt volgens de respondenten het meest bij aan het verduurzamen van de voedselketen. Daarnaast worden stappen genomen in het koopgedrag, zoals het verminderen van de vleesconsumptie, kopen van producten met een keurmerk, het kopen van seizoensproducten en/of het kopen van Nederlandse producten of producten uit eigen regio.

Seizoensproducten

De geënquêteerde mensen geven aan wel vaker seizoensproducten te willen kopen als deze ‘goedkoper worden, meer bekendheid krijgen en makkelijker verkrijgbaar worden’. Het kopen van seizoensproducten draagt in de beleving van de deelnemers aan het onderzoek veel bij aan een duurzamer voedselsysteem. De onderzoekers stellen vast dat seizoensproducten kopen volgens Nederlanders belangrijker is dan producten kopen met een keurmerk. Opvallend vaak melden de deelnemers dat onbekendheid van seizoensproducten een belemmering is. “Zij verwachten van de overheid dat die deze producten goedkoper maakt en zorgt voor goede voorlichting over duurzaam voedsel”, aldus de onderzoekers.

Streekproducten

Iets minder dan eenderde van de Nederlanders koopt wel een lokale of streekproducten, zo blijkt uit het PBL-onderzoek. Smaak en kwaliteit van deze producten zijn de belangrijkste redenen voor de aanschaf. Daarnaast speelt kennis over de herkomst een rol. Een drempel voor consumenten is veelal de prijs van streekproducten. Deze zijn veelal duurder dan reguliere producten. Iets duurder is wel acceptabel, maar een prijsverschil groter dan 8 procent werkt negatief op de aanschaf zo blijkt uit eerder onderzoek.