Ga naar hoofdinhoud

Standplaats Groesbeek

Op de dinsdagmarkt in Groesbeek is een vaste standplaats vacant voor de branches Stoffen t.b.v. het vervaardigen van kleding (maximaal 8 meter) óf schoeisel (maximaal 8 meter). De standplaats kan worden ingenomen met huurkramen of met een eigen verkoopwagen. De dinsdagmarkt duurt van 08.30 tot 12.30 uur.

Voor meer informatie of een inschrijving kunt u zich wenden tot de heer S. van de Poll, marktmeester gemeente Groesbeek. Dorpsplein 1, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Tel: 024-3996145. Email: s.v.d.poll@groesbeek.nl. U kunt tot uiterlijk vrijdag 12 oktober 2012 inschrijven. Indien meerdere gegadigden aan alle voorwaarden voldoen, zal middels loting worden bepaald aan wie standplaatsvergunning wordt verleend.