Ga naar hoofdinhoud

Standplaats Millingen aan de Rijn

Op de woensdagmarkt in Millingen aan de Rijn is een vaste standplaats vacant voor de branches Vlees (max. 8 meter) en Baby- en peuterkleding (max. 8 meter)

Het gebruik van een eigen verkoopwagen geniet de voorkeur aangezien de kraamlevering op dit moment na 1 januari 2013 niet gegarandeerd kan worden. De woensdagmarkt duurt van 08.30 tot 12.30 uur.

Voor meer informatie of een inschrijving kunt u zich wenden tot de heer S. van de Poll, marktmeester gemeente Millingen aan de Rijn en Groesbeek. Dorpsplein 1, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Tel: 024-3996145. Email: s.v.d.poll@groesbeek.nl.
U kunt tot uiterlijk 15 oktober 2012 inschrijven. Indien meerdere gegadigden aan alle voorwaarden voldoen, zal middels loting worden bepaald aan wie standplaatsvergunning wordt verleend.