Ondernemers Haagse Markt protesteren

Een groep ondernemers van de Haagse Markt voerden 29 september actie. Ze willen daarmee hun ongenoegen uiten over de in hun ogen exorbitante huurverhoging en de aangekondigde reglementswijzigingen.