Google places

In het kader van ‘meer aandacht/traffic voor de eigen website’ is het aan te raden om Google places zakelijk eens kritisch te bekijken.