Extra Ommelander Markten

Er wordt driemaal een extra Ommelander Markt gehouden in Groningen. En wel op de zaterdagen 28 januari, 25 februari en 25 maart.