Ga naar hoofdinhoud

Marktvisie 10-11 – 2022

Abonneren

Pagina 29 van: Marktvisie 10-11 – 2022

MARKTVISIE 29 in Haarlem. Bonnie leverde in die tijd op de achtergrond hand- en spandiensten en kwam zo in contact met de winkeliersver- eniging. “Die wilde activiteiten organise- ren en dat heb ik voor ze opgepakt”, blikt hi...