Ga naar hoofdinhoud

Marktvisie 4 – 2021

Abonneren

Pagina 16 van: Marktvisie 4 – 2021

NR 4 | apRil 202116 IntervIew pilotprojecten en protestmarkten hebben dit aangetoond. Helaas worden de ge- meenten teruggefloten door Den Haag. Wij hebben ook contact met het RIVM, ver- schillende ministeries, Veiligheidsregio’s, a...