Ga naar hoofdinhoud

Marktvisie 4/5 – 2020

Abonneren

Pagina 9 van: Marktvisie 4/5 – 2020

MARKTVISIE 9 mensen, vrijwilligers, organisaties en on­ dernemers. Maar het is de komende weken de dure en soms zure taak van de overheid om te voorkomen dat grote hoe­ veelheden mensen bijeen worden ge­ bracht. Daarbij hebben we iede...