Ga naar hoofdinhoud

Marktvisie 5 – 2021

Abonneren

Pagina 25 van: Marktvisie 5 – 2021

MARKTVISIE 25 Beheer: “Als verwacht wordt dat de rente- aflossing komend jaar niet meer kan wor- den betaald, of dat er dusdanige problemen zijn bij andere crediteuren dat ze misschien beslag gaan leggen op de ac- tiva van het bedrijf...