Ga naar hoofdinhoud

Marktvisie December 12 – 2016

Abonneren

Pagina 13 van: Marktvisie December 12 – 2016

braderieën, constateert Van der Heijden. Nog altijd komen er vierhonderd onderne- mers en zes- tot elfduizend bezoekers per weekend naar de Utrechtse Bazaar. Maar hun aantal neemt langzaam af. Bovendien geven ze minder geld uit op de m...