Ga naar hoofdinhoud

Marktvisie Jan/Feb – 1/2 2019

Abonneren

Pagina 13 van: Marktvisie Jan/Feb – 1/2 2019

MARKTVISIE 13 Inkomensafhankelijke bijdrage (Zvw) De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) voor on- dernemers stijgt in 2019 van 5,65% naar 5,70%. Het percentage van de werkgeversheffing stijgt van 6,90% naar 6,95%. ...