Ga naar hoofdinhoud

Marktvisie Januari 01-2015

Abonneren

Pagina 47 van: Marktvisie Januari 01-2015

met alle informatie en mogelijkheden van mijn verkoopwagen.’ Het gaat Van der Zwet vooral om het gezel- ligheid en het omgaan met klanten. Naast wat meer incidentele klussen in de vorm van evenementen. staat de snackonderne- mer inmi...