Ga naar hoofdinhoud

Marktvisie Maart – 3-2016

Abonneren

Pagina 59 van: Marktvisie Maart – 3-2016

Je moet klanten behandelen, zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Een tientje betalen en dan voor elf euro waarde krij- gen.’ Willie Kappert zoekt het in toege- voegde waarde om klanten aan zich te binden. En met succes. We hebben ...