Ga naar hoofdinhoud

Marktvisie Mei 5-2015

Abonneren

Pagina 69 van: Marktvisie Mei 5-2015

Geert de Valk, geboren in Rolde, komt uit een ondernemersgezin. Zijn vader had een confectieatelier. “Maar ik wilde van jongs af aan in de food. Bij ons in het dorp stond een visboer, dat vond ik heel interes- sant. Ik kwam er vaak, ik...