Ga naar hoofdinhoud

Marktvisie nr. 7 2019

Abonneren

Pagina 45 van: Marktvisie nr. 7 2019

MARKTVISIE 45 gonnen met een eigen vishandel”, zegt Bert. “Daarvóór was ik onderhoudsmon- teur bij een bowlingcentrum in Sittard. Maar op mijn vrije vrijdagmiddag hielp ik mijn vrouw, met wie ik al negenentwintig jaar ben getrouw...