Ga naar hoofdinhoud

Verplaatsing markt Nijmegen strijdig met beleid

In Nijmegen wordt de markt op 5, 7, 12 en 14 oktober van het Kelfkensbos tijdelijk verplaatst naar het Vierdaagseplein (voormalig Julianaplein). De markt moet wijken voor de najaarskermis, ook al is dat in strijd met het in 2017 gerealiseerde gemeentebeleid.

Het Kelfkensbos in Nijmegen

Van zaterdag 5 oktober tot en met zondag 13 oktober is er de najaarskermis, onder meer op de locatie Kelfkensbos. In de voorgaande jaren werd de kermis hier ook al gehouden. Volgens de gemeente is de kermis het oudste evenement van de stad en is het daarom nodig af en toe voorrang te geven aan bijzondere evenementen.

Tegenstrijdig

Dat is in dit geval wel in tegenstrijd met het beleid. Het college heeft in 2017 ‘de Toekomstvisie’ voor de Nijmeegse centrummarkt vastgesteld. Dit beleid houdt rekening met verplaatsing van de markt in het centrum in verband met bijvoorbeeld de najaarskermis. Als randvoorwaarde moet dan wel uitgeweken worden naar een vaste locatie in het centrum met voldoende aanloop van bezoekers. Lukt dat niet, dan is maatwerk in overleg met de markt en evenement nodig.

Niet voorhanden

Daar is in het geval van het Vierdaagseplein geen sprake van geweest. Een alternatieve locatie die voldeed aan de in het beleid genoemde randvoorwaarden, is volgens de gemeente simpelweg niet voorhanden. Omdat het gemeente zich niet aan het eigen beleid houdt, is daarom reëel dat marktkooplieden bezwaar indienen en eventueel een schadevergoeding vragen.