Ga naar hoofdinhoud

Verwisseling Den Hoorn in Noord- en Zuid-Holland

De vermelding van de Hoornder Donderdagen van de Stichting Hoornder Donderdagen in de Marktkalender heeft bij enkele potentiële belangstellenden voor dit evenement tot verwarring geleid.

Bij de introductie van de vermelding van de Hoornder Donderdagen stond per abuis Den Hoorn (ZH). Echter de details van de markt, zoals die zowel op de website als in het vakblad worden gemeld, geven aan dat het gaat om Den Hoorn op Texel, dus had de vermelding NH moeten zijn. Vermelde telefoonnummers, het adres en emailadres van de organisatie zijn echter wel alle op de juiste wijze vermeld en laten er geen twijfel over bestaan dat het evenement Hoornder Donderdagen op Texel plaatsvindt.

Zorgvuldig

De medewerkers van Marktvisie stellen alles in het werk om de vermeldingen in de Marktkalender zo volledig op te nemen en zorgvuldig te controleren. Organisatoren van markten geven aan Marktvisie hun activiteiten door en/of hebben zelf toegang tot het registratiesysteem van markten. Marktvisie gaat er daarbij vanuit dat ook de aanmelders de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het vermelden van een evenement. Een enkele keer kan zich echter een fout in de vermelding voordoen. Marktvisie adviseert u derhalve te allen tijde contact op te nemen met de betreffende organisatie en u te vergewissen van de juiste locatie en standhoudersmogelijkheden.