Ga naar hoofdinhoud

Vis op de markt vaak bedorven

Ruim de helft van de viskramen op Nederlandse markten, verkoopt vis die niet helemaal vers of zelfs bedorven is, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

De bond bezocht achttien viskramen op markten in Nederland. De kwaliteit van de zalm, schol en pangasius die zij verkochten werd onderzocht in een laboratorium. Bij zes kramen kreeg de bond bedorven vis mee.
Ook werd er bij drie van de achttien onderzochte marktkramen vis verkocht met de e.coli-bacterie, oftewel de poepbacterie. De drie best scorende viskramen staan allemaal in Den Haag, terwijl de drie slechtste kramen op de Afrikaandermarkt in Rotterdam vis verkopen.

“De resultaten wijzen erop dat veel te veel viskramen hun zaakjes niet op orde hebben. De branche moet hier echt werk van maken. Ook moet de NVWA voldoende middelen krijgen om streng toezicht uit te kunnen oefenen en in te kunnen grijpen”, aldus Henry Uitslag van de Consumentenbond.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat je tijdens warme dagen beter maar geen vis op de markt moet kopen. Veel handelaren hebben namelijk geen goede koeling.