Ga naar hoofdinhoud

Vrouwen minder bereid tot bedrijfsovernames

De bereidheid een bedrijf over te nemen is bij vrouwen erg klein. Uit onderzoek blijkt dat bij bedrijfsovernames maar in 6 procent van de gevallen vrouwen betrokken zijn. Dat stelt Bart Remmers in zijn artikel op de website www.baaz.nl.

Een verklaring voor het feit dat vrouwen terughoudend zijn als het gaat om bedrijfsovernames is een lagere risicobereidheid van vrouwelijke ondernemers. Ook lijken vrouwen een meer realistische inschatting van kansen voor de onderneming te hebben. Dit zijn volgens uitkomsten van de Brookz Overname Barometer de belangrijkste overwegingen. De Brookz Overname Barometer is  een periodieke onderzoek naar cijfers en trends in de overnamemarkt. Het onderzoek vond plaats onder 185 fusie- en overname-advieskantoren (750 adviseurs).

Risico-avers

Vrouwen overwegen tegenwoordig wel vaker een overname, zo blijkt uit het onderzoek, maar tot een daadwerkelijke overname komt het niet vaak. Vrouwen geven als reden veelal aan dat ze de risico’s van bedrijfsovernames als te groot ervaren en de kans op succes achten ze klein.