Ga naar hoofdinhoud

Warenmarkt Oldenzaal blijft op huidige locatie

De Ganzenmarkt in Oldenzaal blijft voorlopig het decor voor de warenmarkt op maandagmiddag. Een verplaatsing naar het St. Plechelmusplein heeft volgens de gemeente nu niet de voorkeur van de marktlieden, schrijft Tubantia.

VVD-raadslid Evelien Ankoné had het college van B en W schriftelijke vragen gesteld over de warenmarkt. Verplaatsing van de maandagmarkt naar het St. Plechelmusplein, zoals de VVD voorstelt, is niet aan de orde. Het plein is er wel voor geschikt. Maar de marktlui hebben bij herhaling laten weten daar niets voor te voelen.

Het college geeft aan dat de marktkoplieden wel graag naar de Groote Markt willen. Zo’n verplaatsing is voor de gemeente bespreekbaar op het moment dat de markt qua omvang past op die locatie en voldoet aan de veiligheidseisen die daarvoor gesteld worden.