Ga naar hoofdinhoud

Weerzien

Daniël Kooistra (rechts)

Met de feestdagen voor de deur kan voorzichtig de balans over 2022 worden opgemaakt. Als ik dit jaar voor wat betreft de ambulante handel in één woord mag samenvatten dan is dat: weerzien.
In volgens mij zo’n beetje alle gesprekken die ik voor Marktvisie heb gevoerd, was dat het woord wat steevast terugkwam.
Het weerzien van collega’s, of het weerzien van de marktbezoekers na soms een afwezigheid van twee jaar als gevolg van de coronamaatregelen. Maatregelen die begin dit jaar toch nog vrij onverwacht vrijwel allemaal werden losgelaten. Daardoor was het zeker aan het begin van het marktseizoen vergunningstechnisch niet altijd mogelijk om de jaarmarkt meteen weer op de ‘ouderwetse’ manier door te kunnen laten gaan.
Stibesta-voorzitter Benvenido van Schaik (zie ook pagina 6) omschrijft het voor wat betreft de standwerkers mooi: ‘Dit moet je zien als een tussenjaar, volgend jaar verwacht ik dat we er vol gas tegenaan kunnen met zijn allen.’
Ik denk dat dit ook opgaat voor de meeste andere ambulante handelaren. Het afgelopen jaar kenmerkte zich toch nog door voorzichtigheid, want, wat als? Organisatoren merkten dit vooral door veel last minute inschrijvingen.
Wat er volgend jaar gaat gebeuren blijft natuurlijk koffiedik kijken, maar het sentiment op dit moment is positief. Dat voel je wanneer je over de markt loopt. Ik hoop daarom volgend jaar op een prettig weerzien.

Daniël Kooistra
Eindredacteur Marktvisie

Lees de digitale versie van Marktvisie editie 12.