Ga naar hoofdinhoud

CVAH bepleit selectiecriteria voor schaarse vergunningen

Bij het toewijzen van schaarse vergunningen, zouden gemeenten een systeem van selectiecriteria moeten hanteren. Dat adviseert brancheorganisatie CVAH tijdens een door de brancheorganisatie georganiseerd webinar.

Schaarse vergunningen houden de gemoederen al een tijd bezig. Brancheorganisatie CVAH organiseerde afgelopen winter diverse drukbezochte bijeenkomsten over het onderwerp. Dinsdag volgde een webinar, een digitale bijeenkomst om de achterban te informeren in coronatijd. “Voor een eerste keer zijn we heel tevreden over de opkomst en betrokkenheid van de deelnemers”, aldus CVAH-secretaris Martie Bleeker.

Looptijd

Bleeker en haar collega Aygul Sen van het juridisch loket legden tijdens het webinar nogmaals uit wat de schaarse vergunningen betekenen voor de ambulante handel. “Van een schaarse vergunning is sprake als er een grens zit aan het aantal beschikbare vergunningen”, legt Sen uit. Ook als er op een markt qua aantal standplaatsen nog ruimte is, blijft sprake van schaarste omdat het totaal aantal plaatsen is begrensd.

In het verleden werden vergunningen voor onbepaalde tijd uitgegeven en konden deze ook worden doorgegeven aan familie of werknemers. Daardoor vertegenwoordigde de vergunning ook een financiële waarde, immers de vergunning verzekerde continuïteit van een onderneming. Na een uitspraak van de Raad van State in 2016 geldt dat schaarse vergunningen niet meer voor onbepaalde tijd mogen worden uitgegeven. De Raad van State is van mening dat dit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel in de Nederlandse grondwet, daarbij geldt dat iedereen evenveel kans moet hebben.

Advies

Op dit moment beraden gemeenten zich op een alternatief voor de toewijzing van de schaarse vergunningen qua looptijd en procedure. CVAH adviseert op basis van het door de organisatie uitgevoerde onderzoek, de looptijd vast te zetten op 15 jaar. “Gemeenten kunnen de vergunningen op verschillende manieren toewijzen: loting, op volgorde van aanmelding of op basis van specifieke selectiecriteria. Ons advies is dat laatste”, licht Sen toe. CVAH werkt aan een stelsel van selectiecriteria en spreekt de hoop uit dat gemeenten die uniform zullen implementeren, zodat er geen verschil tussen gemeenten ontstaat bij toewijzing en looptijd. “Gemeenten zijn echter vrij om daarin zelf een keuze te maken, we kunnen hen niet dwingen onze richtlijn te volgen.”

Transparant

Belangrijk voor de ambulante handel is volgens Bleeker vooral dat gemeenten transparant zijn in de procedure. “Voor ondernemers moet helder en duidelijk zijn aan welke criteria ze moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een standplaatsvergunning.” Momenteel voert de brancheorganisatie gesprekken met gemeenten. “Ook zij zijn zoekende naar hoe nu om te gaan met de hen opgelegde wetgeving”, aldus Bleeker. Sen roept gemeenten op om vooral uit te gaan van een vergunningstermijn van 15 jaar. “Die keuze mag u als gemeente gewoon maken en die termijn biedt voor ondernemers in ieder geval voor langere tijd zekerheid”, betoogt Sen. Al geeft ze direct toe dat een vergunningstermijn van 15 jaar onvoldoende is om een krediet te krijgen bij de bank.

Lees ook: Nieuwe bestuurders gekozen op CVAH congres