Ga naar hoofdinhoud

Deze week deadline herziening SBI-code TVL

Ondernemers die hun SBI-code ten behoeve van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het vierde kwartaal van 2020 nog willen herzien, kunnen dat alleen deze week nog doen. De deadline voor de herziening is 5 augustus 2021, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Vanaf vierde kwartaal 2020 bepaalt de hoofdactiviteit op 15 maart 2020 of een ondernemer tot de doelgroep van de TVL hoort. Soms komt een werkelijke hoofdactiviteit niet overeen met de hoofdactiviteit op de inschrijving in het Handelsregister van KVK. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de TVL-subsidie. Ondernemers die voor het vierde kwartaal TVL hebben aangevraagd, kunnen tot en met 5 augustus nog een herzieningsverzoek SBI-code doen.

Hoofdactiviteit toetsen

Met een herzieningsverzoek laten ondernemers hun hoofdactiviteit (of: gewenste SBI-code) opnieuw toetsen. Dit kan alleen voor aanvragers van TVL over het vierde kwartaal van 2020. Zij moeten kunnen bewijzen dat de eerst geregistreerde SBI-code in het Handelsregister op 15 maart 2020 niet de hoofdactiviteit was. De te toetsen hoofdactiviteit moet al wel sinds 15 maart 2020 op de inschrijving van KVK staan. In die oorspronkelijke omschrijving betreft het dan een (neven)activiteit waaraan nog geen SBI-code was gekoppeld.

Informatie

Voor de beoordeling van de herziening, moeten ondernemers de volgende informatie aanleveren:

  • een toelichting waarom een andere SBI-code beter past bij de bedrijfsactiviteitenomschrijving zoals die op 15 maart 2020 was geregistreerd bij KVK
  • informatie over de omzet in 2019, waaruit blijkt dat het grootste deel van de omzet wordt behaald met een activiteit die past bij de gewenste SBI-code. Dit kan de aangifte omzetbelasting, de jaarrekening of een grootboek zijn.

Een herzieningsverzoek is niet mogelijk als er een ontvankelijke bezwaarprocedure tegen de beslissing TVL Q4 2020 loopt of eerder liep.

Termijn

De verwerking van een herzieningsverzoek duurt acht weken. Deze termijn kunnen we 1x met 8 weken verlengen. Op RVO site staat meer informatie over de hoofdactiviteit op 15 maart 2020.

Lees ook: TVL verlengt tot medio 2021