Ga naar hoofdinhoud

Onderzoek naar smart distance tijdens evenementen

Branches die zich richten op het samenbrengen van grotere groepen mensen zien praktische uitdagingen in het kader van de coronamaatregelen. Wetenschappers starten een onderzoek naar hoe evenementen op een veilige wijze kunnen plaatsvinden. Belangstellende branches kunnen zich nog aanmelden voor het testevenement dat eind augustus plaatsvindt.

Veilig

In het zogenoemde ‘Smart Distance Lab’ onderzoeken wetenschappers hoe evenementen op een veilige wijze kunnen plaatsvinden. “We kijken naar de manier waarop mensen wel 1,5 meter afstand kunnen houden, ondanks dat ze met elkaar in een ruimte zijn met misschien 250 mensen. Zolang we geen vaccin hebben, is ons gedrag de beste bescherming”, aldus prof. dr. Frenk van Harreveld (Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen). Hij begeleidt een deel van het onderzoek rond het Smart Distance Lab (bron: NPO Radio 1).

Test

Het Smart Distance Lab richt zich op het organiseren van veilige evenementen, congressen, beurzen enzovoort. Op 28, 29 en 30 augustus kunnen brancheverenigingen, ondernemers, beursorganisaties en evenementenorganisaties een (mini)event, congres of beurs organiseren in de Kromhouthal in Amsterdam. De test is bedoeld om te komen tot de meest optimale manier van werken tijdens evenementen.

Tijdens deze test wordt de werkwijze gedurende de bijeenkomst op geavanceerde manier gemeten. Denk bijvoorbeeld aan real-time plaatsbepaling van de aanwezigen door middel van elektronische badges. Onderzocht wordt onder andere wat de impact is van eenrichtingsverkeer tijdens een evenement. Wat de gedragsverandering is bij het wel of niet dragen van mondkapjes. Voelen de deelnemers zich veilig? Was het een plezierige ervaring? Wat kan er verbeteren?

Besmettingskans

Doel is om, op basis van wetenschappelijk inzicht, te komen tot een zo laag mogelijke besmettingskans tijdens een evenement, congres of beurs. Om alles zo levensecht mogelijk te ervaren, organiseren de initiatiefnemers echte evenementen georganiseerd op 28, 29, 30 augustus 2020 in de Kromhouthal Amsterdam.

Zo wordt er een kunstbeurs georganiseerd. In de Kromhouthal is ook een overzicht te zien zijn van innovatieve oplossingen waarmee de veiligheid (onder andere 1,5 meter afstand) voor bezoekers en werknemers kan worden gegarandeerd. Daarnaast vindt een congres plaats over de toekomst van festivals, evenementen en congreslocaties.

Bezoekerservaring

Verschillende varianten van protocols worden getest. Hierbij worden innovatieve instrumenten ingezet. Ook slim design en advies vanuit gedragsexperts worden in verschillende situaties met elkaar vergeleken. Vanuit het bestaande protocol wordt gekeken naar verbeteringen die leiden tot nog minder besmetmomenten. Tegelijkertijd wordt gekeken naar een kwalitatief hogere bezoekerservaring.

Aanmelden

Wie als brancheorganisatie, bedrijf of (overheids)instelling wil deelnemen aan de meting van het Smart Distance Lab kan zich melden; er zijn er nog enkele plekken beschikbaar in Kromhouthal in Amsterdam op 28, 29, en 30 augustus. Informatie over het project is te vinden op SmartdistanceLab.nl.

Lees ook: Mondkapjes op Belgische markten steeds vaker verplicht

Lees ook: Mondkapjesplicht in Amsterdam en Rotterdam